Licentieovereenkomst

Annette Spaan Photography and Writing

Wat leuk dat je interesse hebt in mijn foto’s!

Dit is een licentieovereenkomst tussen jou (de gebruiker van mijn foto’s) en Annette Spaan Photography and Writing (‘ik, mij’). Annette Spaan Photography and Writing is een eenmanszaak, gevestigd aan de Kortenhoefsedijk 159, 1241 LZ in Kortenhoef en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer: 54278112.

Ik raad je aan deze licentieovereenkomst zorgvuldig te lezen, omdat hierin wordt uitgelegd hoe je mijn foto’s mag gebruiken. Annette Spaan Photography and Writing behoudt zich het recht voor om deze licentieovereenkomst op elk gewenst moment, eenzijdig, te wijzigen.

Deze licentie wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige (en tijdige) betaling van de aankoopprijs. 

– Welk type licenties bied ik je aan?

Voor het gebruik van mijn foto’s bied ik twee verschillende soorten licenties aan die je kunt kopen: standard license en restricted use license. Het is belangrijk dat je begrijpt wat elke licentie inhoudt. De meeste foto’s hebben een standard license. Een (beperkt) aantal foto’s vallen onder de restricted use license. Er staat XX naast de bestandsnaam van de foto, wanneer het een foto met een restricted use license betreft. Het verschil tussen beide licenties is dat de foto’s met een restricted use license alleen gebruikt mogen worden voor niet-commerciële journalistieke doeleinden, zoals bijvoorbeeld (reis)journalistiek of (reis)boeken. Je dient ook altijd een credit te plaatsen voor het

bedrijf / gebouw / organisatie (zoals een restaurant, hotel of een andere openbare ruimte) dat op de foto te zien is. Deze naam is vermeld in de bestandsnaam van de foto.

De versie van de licentieovereenkomst die van toepassing is op jouw bestelling, is de versie die wordt getoond op deze website op het moment dat je een bestelling plaatst. Wil je een nieuwe bestelling plaatsen? Lees deze webpagina dan opnieuw goed door.

Standard license:

✔ Downloadbaar JPG-bestand.

✔ Voor niet-commercieel en commercieel gebruik.

✔ Wereldwijd.

✔ Gebruik voor publicaties in kleine oplage is beperkt tot 5.000 exemplaren per editie.

✔ Deze licentie is geldig voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

✔ Deze licentie is niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief.

Restricted use license:

✔ De foto mag alleen worden gebruikt voor journalistieke doeleinden (in een reistijdschrift bijvoorbeeld), voor een reisboek / gids of door een toeristenbureau om een bestemming te promoten.

✔ De foto mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals marketing, advertorials, advertenties, enzovoort, tenzij de foto is gekocht door een toeristenbureau om een bestemming te promoten of deze wordt gebruikt voor een reisboek / gids.

✔ Downloadbaar JPG-bestand.

✔ Gebruik voor publicaties in kleine oplage is beperkt tot 5.000 exemplaren per editie.

✔ Wereldwijd.

✔ Deze licentie is geldig voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

✔  Deze licentie is niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief.

✔ Je bent verplicht een credit te plaatsen voor het bedrijf / gebouw / organisatie (zoals een restaurant, hotel of een andere openbare ruimte) dat op de foto te zien is. Deze naam is vermeld in de bestandsnaam van de foto.

Alle foto’s met XX naast de bestandsnaam hebben een restricted use license.

– Wie mag de foto gebruiken?

De foto mag gebruikt worden door jou, jouw werkgever of de klant waarvoor je de foto aanschaft. Je krijgt een niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de aangeschafte foto te gebruiken. Wat houdt dit in? Niet-overdraagbaar houdt in dat jij de licentie niet zonder mijn toestemming mag (door)verkopen. Niet-sublicentieerbaar betekent dat jij op het recht om de foto te gebruiken geen sublicentie kan verlenen aan een ander, zonder mijn toestemming.

Ik begrijp dat je de foto soms aanschaft namens jouw werkgever of klant. Als dat het geval is, mag jouw werkgever of klant de foto gebruiken onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Met andere woorden: jij verklaart en garandeert dat jij volledig bevoegd bent om jouw werkgever of klant te binden aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Als (blijkt dat) jij deze bevoegdheid niet bezit, mag jouw werkgever of klant de foto niet gebruiken en ben je zelf aansprakelijk voor elke inbreuk op de licentieovereenkomst. Je dient de naam van jouw werkgever of klant aan mij door te geven, voordat zij het beeld mogen gebruiken. Je mag de foto niet voor jouw eigen doeleinden gebruiken, als je de foto namens jouw werkgever of klant hebt aangeschaft. Je moet bovendien een nieuwe licentie aanschaffen voor elke afzonderlijke klant of werkgever.

Je kunt subcontractanten of distributeurs toestemming geven de foto te gebruiken als dit strikt noodzakelijk is in een productie- of distributieproces voor jouw finale product of gebruik. Je moet ervoor zorgen dat deze subcontractanten of distributeurs zich aan deze licentieovereenkomst houden.

Wees je ervan bewust dat de licentieovereenkomst geldt voor een enkele gebruiker. Maximaal 3 mensen binnen een juridische entiteit (zoals een bedrijf of een organisatie) mogen de foto namens deze juridische entiteit gebruiken.

– Hoe lang mag je de foto onder de licentieovereenkomst gebruiken?

Ik verleen jou een licentie voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Is de termijn van 2 jaar verstreken en wil je de licentie verlengen? Neem dan contact met mij op.

– Geef ik een garantie?

Ik garandeer dat alle foto’s gemaakt zijn door Annette Spaan Photography and Writing, en Annette Spaan Photography and Writing als enige bevoegd is om licenties te verlenen aan derden.

– Wat mag je niet doen met de foto?

Naast de andere beperkingen vermeld in deze licentieovereenkomst, is het jou niet toegestaan om:

❌  de foto te gebruiken op de cover van boeken, magazines en kranten. Dit gebruik is enkel toegestaan onder andere licentievoorwaarden. Neem vooral contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken

❌  de foto te gebruiken voor TV, video en billboards

❌  de valse voorstelling te geven dat jij de originele maker van de foto bent of een werk dat hoofdzakelijk bestaat uit gelicentieerde content

❌  de foto te gebruiken voor politieke campagnes

❌  de foto in een onrechtmatige of aanstootgevende wijze gebruiken

❌  de foto te gebruiken voor (on demand) merchandise/producten (zoals t-shirts, tassen en andere items)

❌  om de foto in digitaal formaat beschikbaar te stellen aan derden

❌  de foto te gebruiken voor jouw logo, handelsmerk

❌  de foto te gebruiken voor fine art prints of posters

– Bied ik exclusieve licenties aan?

Nee, ik bied alleen niet-exclusieve licenties aan. Dit betekent dat je geen exclusief recht hebt om de foto te gebruiken. Ik kan dezelfde foto(‘s) aan andere klanten in licentie geven. Als je de exclusieve rechten wilt hebben om de foto zonder enige beperkingen te kunnen gebruiken, raad ik je aan om contact met mij op te nemen.

– Mag jij de afbeelding wereldwijd gebruiken?

Ja, dat mag! Ik geef je een wereldwijde licentie. Een wereldwijde licentie betekent dat je de foto in elk geografisch grondgebied kunt gebruiken.

– Mag je de foto bewerken?

Nee, het is niet toegestaan om de foto aan te passen (d.w.z. te bewerken), met uitzondering van kleine aanpassingen wegens technische redenen of het bijsnijden en / of vergroten/verkleinen van de foto. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de kleur van de foto te veranderen.

– Moet je Annette Spaan credits geven?

Je hoeft alleen credits aan de fotograaf (Annette Spaan) te geven als dat gebruikelijk is in de branche (gedrukte publicaties bijvoorbeeld) en als je mijn foto’s gebruikt op social media. Op social media moet je mij credits geven door mij te taggen: @AnnetteSpaan. Weet je niet zeker of je credits moet geven of niet? Neem dan contact met mij op! Het is beter om het zekere voor het onzekere te nemen.

– Wat is het bestandsformaat?

De afbeelding kan worden gedownload in een JPG-bestandsformaat.

– Krijg je toegang tot RAW-bestanden?

Nee, ik geef geen toegang tot de RAW-bestanden van foto’s.

Heb ik het recht om de licentie in te trekken?

Ja, dat recht heb ik. Ik kan de licentie van een foto bijvoorbeeld intrekken, wanneer de foto het voorwerp wordt van een claim met betrekking tot een vermeende inbreuk op de rechten van derden. In dat geval zal ik je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Je bent verplicht onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de foto en je moet alle kopieën verwijderen. Uiteraard zal ik je binnen 30 dagen een (gratis) vervangend beeld aanbieden. Ik verontschuldig mij bij voorbaat voor het ongemak dat dit kan veroorzaken.

Kan deze licentieovereenkomst beëindigd worden?

Ja, ik mag de licentieovereenkomst beëindigen als jij je niet aan de voorwaarden van de overeenkomst houdt, in welk geval je onmiddellijk moet stoppen met het gebruik van de foto en alle kopieën die je eventueel hebt, moet verwijderen.

Wat als je niet zeker bent van je rechten en plichten onder deze licentie?

Neem contact met mij op als je vragen hebt over deze overeenkomst door een e-mail te sturen naar info@annettespaan.com.

Enkele slotclausules:

Deze licentieovereenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. De rechtbank van Midden-Nederland is exclusief bevoegd kennis te nemen van het geschil. Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitgesloten. Indien één of meer clausules van deze licentieovereenkomst (geheel of gedeeltelijk) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, blijven de overige clausules

Start typing and press Enter to search